Upphovsrättsligt frågetecken (gällande sv:wikt)

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Upphovsrättsligt frågetecken (gällande sv:wikt)

Mikael-20
Ett projekt som jag nyss blev uppmärksammad på på svenska Wiktionary
baserar sig på att föra in en ganska stor mängd material från
http://runeberg.org/svaraord - en ordlista vars tredje och sista utgåva
gavs ut 1989, och vars sista (senaste?) tryckning ägde rum 1999.

Runeberg.org har scannat boken "under antagandet att de[n] enbart
omfattas av katalogskydd i 15 år". Författaren dog f.ö. 1986.

Jag har hittills försökt hålla mig så långt som bara möjligt från allt
som ligger ens i närheten av att kunna tänkas ligga på gränsen till att
vara upphovsrättsskyddat, så jag har ingen erfarenhet av att bedöma
huruvida detta är gott nog för WMF (WMSE?).

Därmed skickar jag, till upphovsrättskunniga, tre frågor:
* huruvida antagandet om katalogskydd är korrekt?
* huruvida detta gör materialet fritt nog att använda i svenska
Wiktionary och/eller andra WMF-projekt?
* ifall dylika spörsmål dyker upp, vem är lämplig att fråga om sådant?
(Är till exempel *detta* en lämplig resurs, eller har t.ex. WMSE någon
som brukar svara på sådana här frågor?)


\Mike

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Upphovsrättsligt =?iso-8859-1?Q?fr=E5getecken=20?=(=?iso-8859-1?Q?g=E4llande=20sv?=:wikt)

Jan Ainali
On 20 jul 2013 22:10 "Mikael"
<[hidden email]> wrote:

> Ett projekt som jag nyss blev uppmärksammad på på svenska Wiktionary
> baserar sig på att föra in en ganska stor mängd material från
> <http://runeberg.org/svaraord> - en ordlista vars tredje och sista
> utgåva
> gavs ut 1989, och vars sista (senaste?) tryckning ägde rum 1999.
>
> Runeberg.org har scannat boken "under antagandet att de[n] enbart
> omfattas av katalogskydd i 15 år". Författaren dog f.ö. 1986.
>
> Jag har hittills försökt hålla mig så långt som bara möjligt från allt
> som ligger ens i närheten av att kunna tänkas ligga på gränsen till
> att
> vara upphovsrättsskyddat, så jag har ingen erfarenhet av att bedöma
> huruvida detta är gott nog för WMF (WMSE?).
>
> Därmed skickar jag, till upphovsrättskunniga, tre frågor:
> * huruvida antagandet om katalogskydd är korrekt?
Jag börjar med en disclaimer om att jag inte är jurist, men att en
ordlista skulle inbegripas av katalogskyddet låter i alla fall rimligt.

>
> * huruvida detta gör materialet fritt nog att använda i svenska
> Wiktionary och/eller andra WMF-projekt?
Om det endast är katalogskyddet som gäller, så finns ingen annan
upphovsrätt enligt svensk lag. Den intressanta frågan i sammanhanget
blir då istället hur amerikansk lag ser på saken.

>
> * ifall dylika spörsmål dyker upp, vem är lämplig att fråga om sådant?
> (Är till exempel *detta* en lämplig resurs, eller har t.ex. WMSE någon
> som brukar svara på sådana här frågor?)
Bybrunnen på svenska Wiktionary är väl ett lämpligt forum men i det här
fallet skulle säga att mailing listan wiktionary-l rimligtvis borde vara
bättre då det troligen finns fler duktiga på amerikansk lag där. Sen går
det ju alltid att ställa frågan till [hidden email].
/Jan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

US Copyright Office +1-877-476-0778 Upphovsrättsligt =?iso-8859-1?Q?fr=E5getecken=20?=(=?iso-8859-1?Q?g=E4llande=20sv?=:wikt)

Robert
Liksom Jan Ainali är jag ingen jurist, men ...
 
American copyright protection is very liberal to authors, both individuals and corporate.
 
http://www.copyright.gov/title17/
 
http://www.ala.org/advocacy/copyright/copyrightarticle/durationcopyright
 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_copyright_law#Duration_of_copyright
 
"Works created in or after 1978 are extended copyright protection for a term defined in 17 U.S.C. § 302. With the passage of the Sonny Bono Copyright Term Extension Act, these works are granted copyright protection for a term ending 70 years after the death of the author. If the work was a work for hire (e.g., those created by a corporation) then copyright persists for 120 years after creation or 95 years after publication, whichever is shorter."
 
The US Copyright Office telephone number is: +1-877-476-0778
 
Mvh,
 
Robert Greer
 
--- Jan Ainali skrev:
 
--- Mikael skrev:
 

> Ett projekt som jag nyss blev uppmärksammad på på svenska Wiktionary
> baserar sig på att föra in en ganska stor mängd material från
> <http://runeberg.org/svaraord> - en ordlista vars tredje och sista
> utgåva
> gavs ut 1989, och vars sista (senaste?) tryckning ägde rum 1999.
>
> Runeberg.org har scannat boken "under antagandet att de[n] enbart
> omfattas av katalogskydd i 15 år". Författaren dog f.ö. 1986.
>
> Jag har hittills försökt hålla mig så långt som bara möjligt från allt
> som ligger ens i närheten av att kunna tänkas ligga på gränsen till
> att
> vara upphovsrättsskyddat, så jag har ingen erfarenhet av att bedöma
> huruvida detta är gott nog för WMF (WMSE?).
>
> Därmed skickar jag, till upphovsrättskunniga, tre frågor:
> * huruvida antagandet om katalogskydd är korrekt?

Jag börjar med en disclaimer om att jag inte är jurist, men att en
ordlista skulle inbegripas av katalogskyddet låter i alla fall rimligt.

>
> * huruvida detta gör materialet fritt nog att använda i svenska
> Wiktionary och/eller andra WMF-projekt?

Om det endast är katalogskyddet som gäller, så finns ingen annan
upphovsrätt enligt svensk lag. Den intressanta frågan i sammanhanget
blir då istället hur amerikansk lag ser på saken.

>
> * ifall dylika spörsmål dyker upp, vem är lämplig att fråga om sådant?
> (Är till exempel *detta* en lämplig resurs, eller har t.ex. WMSE någon
> som brukar svara på sådana här frågor?)

Bybrunnen på svenska Wiktionary är väl ett lämpligt forum men i det här
fallet skulle säga att mailing listan wiktionary-l rimligtvis borde vara
bättre då det troligen finns fler duktiga på amerikansk lag där. Sen går
det ju alltid att ställa frågan till [hidden email].

/Jan
 
---
Robert Greer
artistic director
August Strindberg Repertory Theatre™
·917 - 699 - 2709
·www.strindberg.org
---
street address
·309 West 43rd Street no. 4a New York NY 10036
---
mail to
·PO Box 2379 New York NY 10108
---
resident company at the Gene Frankel Theatre
·212 - 777 - 1767
·www.genefrankeltheatre.com
·24 Bond Street New York NY 10012
===
Robert Greer
·CUNY Fiterman Hall
·81 Barclay Street at West Broadway room F930V
·212 - 346 - 8450 direct line
·212 - 220 - 1476 secretary
·212 - 220 - 1287 fax
---
mail to
·City University of New York BMCC
·199 Chambers Street F930V New York NY 10007
===
address in Sweden
·Döbelnsgatan 33 Stockholm 113 58
·011 - 46 - 76 - 560 - 46 83
·59°20' N 18°3' E
===
·Si latet, ars prodest. Ovid
·I have miles to go and promises to keep before I sleep. Robert Frost
·They who would give up an essential liberty for temporary security, deserve neither liberty or security. Benjamin Franklin
===


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Upphovsrättsligt frågetecken (gällande sv:wikt)

Lars Aronsson
In reply to this post by Mikael-20
On 07/20/2013 10:10 PM, Mikael wrote:
> Ett projekt som jag nyss blev uppmärksammad på på svenska Wiktionary
> baserar sig på att föra in en ganska stor mängd material från
> http://runeberg.org/svaraord - en ordlista vars tredje och sista
> utgåva gavs ut 1989, och vars sista (senaste?) tryckning ägde rum 1999.

Det skulle vara intressant att höra om någon kan leta
upp något som nämns om upphovsrätt till ordlistor
eller ordböcker i någon lagtext, lagkommentar eller
förarbeten. En stor förändring av upphovsrätten var
införandet av SFS 1960:729 och den föregicks av
utredningen SOU 1956:25, som finns digitaliserad,
http://weburn.kb.se/sou/198/urn-nbn-se-kb-digark-1970360.pdf
Men i dess 630 sidor hittar jag inget om ordlistor.


--
   Lars Aronsson ([hidden email])
   Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/
   Följ Projekt Runeberg på https://www.facebook.com/ProjektRuneberg