Uređivački maraton

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uređivački maraton

Filip Maljković
Zdravo svima,

Kao što verovatno znate, danas je 99. godišnjica od početka Prvog
svetskog rata. Tim povodom se u svetu, a i kod nas, održava uređivački
maraton na tu temu. Tokom celog sutrašnjeg dana, od 00 do 24 časa,
trajaće maraton na Vikipediji, gde ste pzvani da pišete članke o Prvom
svetskom ratu. Kao deo tog maratona, Vikimedija Srbije organizuje
Editaton sutra između 12 i 20 časova u prostorijama kancelarije (Bulevar
Kralja Aleksandra 20, V sprat, stan 9). Za najuspešnijeg takmičara (koji
ne mora fizički da prisustvuje) spremljena je mala nagrada.

Vidimo se sutra!
Filip

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l