Uroczyste zakończenie konkursu Wiki Lubi Zabytki 2013

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uroczyste zakończenie konkursu Wiki Lubi Zabytki 2013

Tomasz Ganicz
16 listopada 2013 roku w Klubie Państwomiasto w Warszawie, ul Andersa
29 odbędzie się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu
fotograficznego Wiki Lubi Zabytki, organizowanego przez Stowarzyszenie
Wikimedia Polska.

Uroczystość zacznie się o godz. 18.00 w sali widowiskowej Klubu (I
piętro). Wstęp na uroczystość jest całkowicie otwarty dla każdego
zainteresowanego. Uroczystości będzie towarzyszyć inauguracja
tegorocznej wystawy nagrodzonych zdjęć, które będą prezentowane w
formie wydruków na sztywnych planszach w formacie A1.

Wstępny program

Powitanie zgromadzonych, kilka słów tytułem wstępu od prezesa
Stowarzyszenia i koordynatorów konkursu
Przedstawienie wyników konkursu przez sekretarza jury, przerywane
wręczeniem nagród i krótkimi wystąpieniami nagrodzonych
Panel dyskusyjny o wnioskach z przebiegu konkursu i jego przyszłości
Luźne rozmowy przy poczęstunku (kanapki, ciastka, napoje)

Przed spotkaniem od godz. ok 15 planowane jest spontanicznie,
nieformalne spotkanie wikipedystów i osób, które by chciały zacząć
współtworzyć zasoby Wikipedii dotyczące zabytków i nie tylko.
Spotkanie to odbędzie się w salce konferencyjnej Klubu Państwo Miasto
(na parterze, za barem).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uroczyste zakończenie konkursu Wiki Lubi Zabytki 2013

Tomasz Ganicz
Jeszcze link do informacji na stronie Wikimedia Polska:

https://pl.wikimedia.org/wiki/Uroczyste_zako%C5%84czenie_konkursu_Wiki_Lubi_Zabytki_2013

W dniu 11 listopada 2013 23:53 użytkownik Tomasz Ganicz
<[hidden email]> napisał:

> 16 listopada 2013 roku w Klubie Państwomiasto w Warszawie, ul Andersa
> 29 odbędzie się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu
> fotograficznego Wiki Lubi Zabytki, organizowanego przez Stowarzyszenie
> Wikimedia Polska.
>
> Uroczystość zacznie się o godz. 18.00 w sali widowiskowej Klubu (I
> piętro). Wstęp na uroczystość jest całkowicie otwarty dla każdego
> zainteresowanego. Uroczystości będzie towarzyszyć inauguracja
> tegorocznej wystawy nagrodzonych zdjęć, które będą prezentowane w
> formie wydruków na sztywnych planszach w formacie A1.
>
> Wstępny program
>
> Powitanie zgromadzonych, kilka słów tytułem wstępu od prezesa
> Stowarzyszenia i koordynatorów konkursu
> Przedstawienie wyników konkursu przez sekretarza jury, przerywane
> wręczeniem nagród i krótkimi wystąpieniami nagrodzonych
> Panel dyskusyjny o wnioskach z przebiegu konkursu i jego przyszłości
> Luźne rozmowy przy poczęstunku (kanapki, ciastka, napoje)
>
> Przed spotkaniem od godz. ok 15 planowane jest spontanicznie,
> nieformalne spotkanie wikipedystów i osób, które by chciały zacząć
> współtworzyć zasoby Wikipedii dotyczące zabytków i nie tylko.
> Spotkanie to odbędzie się w salce konferencyjnej Klubu Państwo Miasto
> (na parterze, za barem).
>
> Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
>
>
>
> --
> Tomek "Polimerek" Ganicz
> http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
> http://www.ganicz.pl/poli/
> http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l