Uruchomiono rozszerzenie <graph>

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uruchomiono rozszerzenie <graph>

Tomasz Ganicz
Hej,

Właśnie zawiodomiono, że uruchomiono we wszystkich projektach Wikimedia
rozszzerzenie "graph" - daje ono możliwość łatwego tworzenia wykresów,
interaktywnych mapek i innych graficznych cudów.

Ogólnie - kod wykresu umieszcza się w tagach <graph></graph>.

Opis kodu jest tutaj:

https://github.com/trifacta/vega/wiki/Tutorial

natomiast tutaj:

http://trifacta.github.io/vega/editor/

jest edytor tego kodu -

http://trifacta.github.io/vega/editor/

gdzie można sobie wychodząc z jednego z przykładów stworzyć i przetestować
swój własny obrazek.


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l