Valet till Wikimedias styrelse öppnat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Valet till Wikimedias styrelse öppnat

Habj-2
Nu är det bara att klicka på länken överst på varje sida och rösta!

Vad gäller översättningarna gjorde Mats Halldin en blixtutryckning och
fixade översättningar av sena kandidatprogram, så de svenska
översättningarna blev klara tidigare än de flesta andra. Det enda som nu
återstår, förutom att försöka hålla koll på eventuella uppdateringar av de
engelska sidorna om valet, är Eloquences extremt långa programförklaring

http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Eloquence/Platform_2006
http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Eloquence/Platform_2006/Sv

Jag morrar lite, petar på den mellan varven och tycker att han egentligen
får skylla sig själv om den programförklaringen varken blir översatt eller
läst ens i original av särskilt många.

/habj