Välkommen till FSCONS

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Välkommen till FSCONS

lennart guldbrandsson-4

Hej,

I mitten av november äger en av Nordens största konferenser om intressanta saker rum.

Med intressanta saker menar jag fria licenser, fri programvara och andra saker som är fria. Med en av Nordens största konferenser menar jag FSCONS (http://fscons.org). Med i mitten av november menar jag den 14-15 november. Och med rum menar jag IT-universitetet i Göteborg.

Du kommer väl? Gör du det kommer du att träffa många roliga och smarta människor. Inte nog med att det finns ett 40-tal talare under de två dagarna - tillräckligt för att man bara ska hinna med hälften. Dessutom kommer några av de som beslutar, några av de som bloggar bäst, några av de som utvecklar programvara, några av de som vet mest och några av oss andra som det kan vara kul att träffa även om vi inte tillhör de andra kategorierna. Tidigare år har det varit både spännande och givande. Jag har personligen träffat många människor som jag aldrig hade träffat annars och som gett mig massor under resten av året.

Från Wikimedia Foundation kommer i år Erik Zachte, som är specialist på statistik och trendanalys. Det är han som har koll på ifall det är så att det verkligen är sådan mansdominans att det är ett problem, eller vad nästa sak som händer på Wikipedia är. Ta chansen att fråga honom allt du undrat om Wikipedias statistik!

Dyrt är det inte heller. Maila mig för mer detaljer.

För er som har tänkt att åka till både FSCONS och Wikipedia Academy (som är direkt efteråt), är det extra bra om ni kontaktar mig i förväg, för då kan vi åka tåg tillsammans.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/


     
_________________________________________________________________
Nya Windows 7 - Hitta en dator som passar dig! Mer information.
http://windows.microsoft.com/shop
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Välkommen till FSCONS

bittin-2
ska försöka åka dit om jag har råd att åka från Stockholm till Göteborg osv
då men tror inte det annars försöker jag komma dit 2010

2009/10/28 lennart guldbrandsson <[hidden email]>

>
> Hej,
>
> I mitten av november äger en av Nordens största konferenser om intressanta
> saker rum.
>
> Med intressanta saker menar jag fria licenser, fri programvara och andra
> saker som är fria. Med en av Nordens största konferenser menar jag FSCONS (
> http://fscons.org). Med i mitten av november menar jag den 14-15 november.
> Och med rum menar jag IT-universitetet i Göteborg.
>
> Du kommer väl? Gör du det kommer du att träffa många roliga och smarta
> människor. Inte nog med att det finns ett 40-tal talare under de två dagarna
> - tillräckligt för att man bara ska hinna med hälften. Dessutom kommer några
> av de som beslutar, några av de som bloggar bäst, några av de som utvecklar
> programvara, några av de som vet mest och några av oss andra som det kan
> vara kul att träffa även om vi inte tillhör de andra kategorierna. Tidigare
> år har det varit både spännande och givande. Jag har personligen träffat
> många människor som jag aldrig hade träffat annars och som gett mig massor
> under resten av året.
>
> Från Wikimedia Foundation kommer i år Erik Zachte, som är specialist på
> statistik och trendanalys. Det är han som har koll på ifall det är så att
> det verkligen är sådan mansdominans att det är ett problem, eller vad nästa
> sak som händer på Wikipedia är. Ta chansen att fråga honom allt du undrat om
> Wikipedias statistik!
>
> Dyrt är det inte heller. Maila mig för mer detaljer.
>
> För er som har tänkt att åka till både FSCONS och Wikipedia Academy (som är
> direkt efteråt), är det extra bra om ni kontaktar mig i förväg, för då kan
> vi åka tåg tillsammans.
>
> Med vänliga hälsningar,
>
> Lennart
>
> Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige
> http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida
>
> Tfn: 031 - 12 50 48
> Mobil: 070 - 207 80 05
> Epost: [hidden email]
> Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
> Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/
>
>
>
> _________________________________________________________________
> Nya Windows 7 - Hitta en dator som passar dig! Mer information.
> http://windows.microsoft.com/shop