Vara med p å Birdie i Uppsala 29 maj-1 juni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vara med p å Birdie i Uppsala 29 maj-1 juni

Jan Ainali
Hej!

För tre år sedan var vi med på LAN:et Birdie i Uppsala med ett bord. Det går att läsa mer om här: https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Birdie_2011

Nu har vi fått frågan om vi vill vara med igen. Antingen med bord/monter eller att göra något på scenen en av dagarna. Flexibiliteten är hyfsat stor att göra något stor och långt, eller bara en kortare insats. Vi från kansliet kan tyvärr inte delta, men kanske finns någon annan som vill vara med? Hör av er till mig i så fall!

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l