Veckans tävling: Ny och populär 10

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Veckans tävling: Ny och populär 10

Jan Ainali
Om mindre än en timme börjar den tionde upplagan av veckans tävling Ny och populär. Eftersom att det lönar sig att vara med från dag ett skickar jag ut en extra påminnelse. Välkomna, låt bästa siare vinna!

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Veckans_t%C3%A4vling/Ny_och_popul%C3%A4r_10>


/Tävlingsledare Ainali