Veckans tävling: Ny och populär 5

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Veckans tävling: Ny och populär 5

Jan Ainali
Hej!

Jag bara tipsar om veckans tävling som är femte upplagan av Ny och populär. Man får tävla med anmäla en artikel, som man har skapat samma dag, varje dag hela veckan (totalt max sju). Vinner gör den som får mest sidvisningar på alla dessa tillsammans till och med söndag. Ju tidigare man deltar, desto större chans att få många visningar.

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Veckans_t%C3%A4vling/Ny_och_popul%C3%A4r_5>


/Jan