Veckans tävling: Videosprint 2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Veckans tävling: Videosprint 2

Jan Ainali
Halloj!

Denna veckas tävling handlar om att få in mer video i artiklar på Wikipedia. Jag har listat en massa tips och inspiration på tävlingssidan. Varm välkomna att delta!

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Veckans_t%C3%A4vling/Videosprint_2>


/Jan Ainali