Veckans tävling med tema Wikimania 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Veckans tävling med tema Wikimania 2019

Jan Ainali
Hej!

För att hjälpa alla som kommer hit i samband med Wikimania nästa vecka har veckans tävling det temat. Som vanligt vinner du en digital rosett, äran och skapar fri kunskap. Nytt för denna vecka är att bidrag på alla språkversioner är tillåtna.

Läs mer och delta på:<https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Veckans_t%C3%A4vling/Wikimania_2019>


/Jan Ainali