Veckans tävling

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Veckans tävling

Jan Ainali
Hej!Jag skickar ut en notis om veckans tävling eftersom att det är Wikimedia
Sveriges första samarbete med Nobelmuseet (och för att det finns priser
att vinna).
Kolla in detaljerna här och delta gärna, eller sprid vidare i era
nätverk:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Veckans_tävling/Nobelpriset
<http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Veckans_t%C3%A4vling/Nobelpriset
>

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>