Veri Sıkıştırma

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Veri Sıkıştırma

kemalsoydeger
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Veri sıkıştırma, elektronik ortam üzerinde bulunan verilerin daha az yer kaplaması amacıyla veri sıkıştırma programları yardımıyla sıkıştırılmasına denir. Sıkıştırılmış dosya az yer kaplamasıyla hem bilgisayar diskinde az yer kaplar hem de verilerin taşınması ya da kopyalanmasını kolaylaştırır. Sıkıştırılmış dosyalar az yer kapaldığı için daha çabuk taşınır. Veri sıkıştırma programlarının farklı sıkıştırma algoritmaları olabiliyor. Ancak en çok kullanılan algoritma veri dosyası içerisinde bulunan ve tekrarlanan karakterlerin hepsinin kullanılmayarak nerede ve ne kadar tekrar edildiğinin kaydını tutulması sağlanır. Bu şekilde tekrarlanana karakterler kullanılmayacağı için dosya boyutu da küçülmüş olur. Yıllardır kullanılan WinRAR ve WinZip programları sıkıştırma için en çok tercih edilen yazılımlardır. Ücretsiz olan bu programlarla birlikte zamanla Microsoft işletim sistemi içine göümülü sıkıştırma özelliği ekledi. Bir dosyanın sıkıştırılmış olup olmadığını uzantılarınan anlayabilirsiniz.


Kaynak : http://tekniksoru.blogspot.com/2012/07/veri-skstrma.html