Vikimanio okazonta 26.-30.10.2011 en Svitavy (Ĉeĥio)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vikimanio okazonta 26.-30.10.2011 en Svitavy (Ĉeĥio)

Arno Lagrange-3
Karaj kaj estimataj gekolegoj,

permesu al mi prezenti tutfreŝan retejon http://www.vikimanio.estranky.cz ,
kiu enhavas detalajn informojn pri la aranĝo Vikimanio,
okazonta 26.-30.10.2011 en Svitavy (Ĉeĥio) , kiel mi anoncis jam lastjare.


Ĉar pro diversaj komplikaĵoj kaj urĝaj laboroj mi sukcesis kolekti necesajn
informojn nur en julio, kiam mia kolego scipovanta krei mem la retejon,
feriis, mi kiel laikulo devis trovi rapidan kaj facilan solvon kaj tial
elektis unu senpagan ĉeĥan servilon kun jam preta ŝablono.
Tial mi pardonpetas, ke enestas fiksa vorto Úvod (Enkonduko), kaj vortoj
Menu kaj Fotoalbum (kiuj tamen bonŝance kompreneblas en Esperanto), ĉar tiuj
estas neforviŝeblaj partoj de la baza ŝablono - ĉiuj aliaj informoj jam
estas esperantlingvaj kaj laŭenhave espereble ĉio enordas. Por vidi
surskribojn al la fotaĵoj en fotoalbumo necesas klaki la unuopajn fotaĵojn,
ne nur tuŝi ilin per muso.


Mi kun mia edzo jam organizis kelkdekon da Esperanto-aranĝoj (inkl. ekz.
Antaŭkongreson de UEA en 1992, ILEI-konferencon en 1996 kaj multajn aliajn),
do ni havas spertojn pri tia aktiveco, same kiel nia kolegino, loĝanta rekte
en la gastiganta urbo Svitavy.
Ni klopodis starigi laŭeble plej konvenajn kaj favorprezajn kondiĉojn por vi
kaj faros ĉion eblan por pretigi por vi aranĝon enhave riĉan, agrablan,
instruan kaj utilan.
Ni esperas pri via abunda intereso kaj alveno! Detalaj informoj pri trafika
atingebleco de la loko aperos dum la monato aŭgusto.

Kompreneble bunteco kaj kvalito de la faka programo dependas de iniciatemo,
kompetenteco kaj volontemo de ni ĉiuj.
Ni antaŭĝojas vian aktivan engaĝiĝon en la prelegoj, laborgrupoj kaj
trejnadoj.
Laŭ viaj proponoj indikitaj en viaj aliĝiloj ni sekve kontaktos vin por
priparoli la detalojn.
Ni sendube klopodos oferti al aktivaj partoprenantoj programan rabaton aŭ
aliajn avantaĝojn!

14.-19.7. mi ferios ekster Interretaliro, poste mi jam estos volonte je via
dispono por korespondado.

Mi antaŭĝojas viajn respondojn, aliĝilojn kaj aŭtune precipe vin mem!

Bonvolu uzi por korespondado pri Vikimanio nur tiun ĉi adreson (
[hidden email]), ne mian privatan adreson,
por ke ni kapablu senprobleme teni enorde la tutan agendon.

Koran antaŭdankon!


Amike Pavla Dvořáková <http://eo.wikipedia.org/wiki/Uzanto:Pavla_Dvorakova>
http://eo.wikipedia.org/wiki/Uzanto:Pavla_Dvorakova


--
*Arnaud Lagrange*
10 chemin de Plaisance
FR 11130 Sigean

mobile : +33 (0) 613 573 720
fixe :     +33 (0) 434 279 813

_______________________________________________
WikiEO-l dissendolisto
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikieo-l