Vill du gå på fol?==?iso-8859-1?Q?kbildarforum ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vill du gå på fol?==?iso-8859-1?Q?kbildarforum ?

Jan Ainali
Hej!

Folkbildarforum är ett evenemang i Linköping i november: http://www.folkbildarforum.se/anmalan-info/

Om någon skulle vilja delta och samtidigt göra något för fri kunskap där så är möjligheten för att få det betalt genom ett minibidrag riktigt stor. https://se.wikimedia.org/wiki/Minibidrag_2013
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vill du gå på folkbildarforum ?

Lars Aronsson
On 06/26/2013 09:09 AM, Jan Ainali wrote:
> Folkbildarforum är ett evenemang i Linköping i november:
> http://www.folkbildarforum.se/anmalan-info/

Jag bor i Linköping, men jag är inte säker att jag kan
vara på plats på konferensen i november. Men jag tog
mig ändå tid att läsa lite på länken du gav. Och jag ska
dela med mig av några funderingar, som kanske är till
nytta för den som får möjlighet att delta.

Det här är väl en konferens för bildningsförbunden, som
håller studiecirklar. De har förstås en kris, där de försöker
hitta sin riktning framåt i en ny tid då det dels finns ett
överflöd av gratis kunskap på nätet och dels ett
överflöd av högskoleutbildning som inte fanns på den
tid då de växte fram. Några har börjat inrikta sig på
invandrare, som kan behöva vidareutbilda sig. Jag vet
att ABF i Linköping gör ett stort arbete (och hittat en ny
roll för sin verksamhet) för oroliga ungdomar i en förort,
Skäggetorp, där det nyligen brändes bilar. Detta bör
rimligen vara deras utgångspunkt, och då har de kallat
årets konferens "Samexistens på lika villkor". Några av
talarna arbetar aktivt mot sexism och rasism.

Men om man bara läser vad det står på sajten, så kan man
få intrycket att det är en konferens för alla som är
intresserade av kunskap. Det är ju även vad Wikimedia
brukar skriva i sina rapporter och broschyrer. Man kunde
tro att det vore Jan Björklund själv som står bakom. Men
när man sedan dyker upp på något Wikimedia-arrangemang
så brukar det domineras av unga, datorintresserade män.

Så varken hos dem eller oss ger den officiella beskrivningen
hela bakgrunden.

Givet det avstånd som de facto finns mellan "oss pojkar",
som ägnar oss åt Wikipedia, och dessa bildningsförbund,
som här har sin årliga konferens, har vi idag några broar
eller början till kontakter som överbryggar det avståndet?

Har vi något "paket" att erbjuda bildningsförbunden, så att
vi borde stå som utställare på deras konferens? Vad ska
de ha med sig hem från oss? En broschyr? En beställning
på ett gästföredrag? Kursmaterial för en wiki-studiecirkel?
Något om Stockholmstraktens ortsportaler, kanske? Kan
databasen över offentliga konstverk ligga till grund för
lokala studiecirklar om den egna ortens offentliga konst?

Med tanke på invandrartemat, kanske de olika språken av
Wikipedia kunde vara en fruktbar jord att odla? Kruxet
är väl att de invandrare som utgör målgruppen för svenska
bildningsförbund sällan är speciellt litterata, ens på sina
egna hemspråk. De som behöver lära sig bättre svenska,
är inte encyklopedister på arabiska eller kurdiska. De
ungdomar som bränner bilar är inte de som har
toppbetyg och studerar juridik på högskolan. Vilka roller
eller uppgifter har vi, för dem som bildningsförbunden når?


--
   Lars Aronsson ([hidden email])
   Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l