Vill du jobba med Wikipedia, arkiv, bibliotek och museer?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vill du jobba med Wikipedia, arkiv, bibliotek och museer?

lennart guldbrandsson-2

Hej,

Vill du jobba med Wikipedia, arkiv, bibliotek och museer? Då kanske den här tjänsten är för dig:

http://wikimediasverige.wordpress.com/2012/03/19/vill-du-jobba-med-wikipedia-arkiv-bibliotek-och-museer/

Sista ansökningsdag 30 mars 2012.


Med vänliga hälsningar,
LennartLennart Guldbrandsson,
Tfn: 031 - 12 50 48 Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email] / [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/
Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
http://www.1av3.se