Włącz się do projektu 'Faras w Wikipedii' + Zgłoś zapotrzebowanie na obraz!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Włącz się do projektu 'Faras w Wikipedii' + Zgłoś zapotrzebowanie na obraz!

Marta Malina Moraczewska-2
Drodzy Wikipedyści, drogie Wikipedystki!

Na początku kwietnia rusza projekt 'Faras w Wikipedii' -
https://pl.wikimedia.org/wiki/GLAM/Projekty/WiR_w_Muzeum_Narodowym_w_Warszawie/Faras
+
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Narodowe_w_Warszawie/Faras

W projekcie bierze udział około 20-osobowa grupa wolontariuszy, pracownicy
MNW, rezydentka Muzeum Narodowego wikipedystka Gytha oraz wszyscy
zainteresowani wikipedyści i wikipedystki :-) Muzeum będzie stopniowo
udostępniać fotografie eksponatów, zdjęcia z wykopalisk oraz inne
ilustracje opisywanych zagadnień w Wikimedia Commons, a pracownicy MNW
służą pomocą bibliograficzną. Strona robocza znajduje się tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Narodowe_w_Warszawie/Faras
- zapraszam gorąco do przyłączenia się do działań :-) Projekt jest wspólnym
przedsięwzięciem MNW i Wikimedia Polska i trwa do końca września.

Zapraszam też na spotkanie zapoznawczo-szkoleniowe grupy roboczej Faras,
które odbędzie się w piątek 8 kwietnia o godzinie 15.30 w Muzeum Narodowym
w Warszawie.

W ramach współpracy z MNW można również zgłaszać zapotrzebowanie na
konkretne reprodukcje, o ile dzieła znajdują się w kolekcji MNW i są w
domenie publicznej -- dotyczy to też sytuacji, gdy w Wikimedia Commons
dostępne są słabej jakości pliki, lub w serwisie MNW Cyfrowe dostępne są
tylko pliki o bardzo małej rozdzielczości. (Nie mogę obiecać, że wszystko
da się sfotografować lub udostępnić, ale na pewno część zamówień zostanie
zrealizowana) :-)

Zgłoszenia można wpisywać w sekcji "Zgłoś zapotrzebowanie na reprodukcje" w
wikiprojekcie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Narodowe_w_Warszawie

Polecam Waszej uwadze cały wikiprojekt MNW i zapraszam do wspólnego
edytowania projektu Faras! Pozdrowienia,

Marta
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l