Warszawskie Otwarte Wikispotkanie #4 + 13. urodziny Wiki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Warszawskie Otwarte Wikispotkanie #4 + 13. urodziny Wiki

Adam Kliczek
Witajcie,

Jutro o 15:00 odbędzie się czwarte Warszawskie Otwarte Wikispotkanie,
połączone ze świętowaniem 13. urodzin Wikipedii. Na początku będą trzy
ciekawe prezentacje, a potem to, co tygryski lubią najbardziej, czyli
Wiki-tort. :)

Plan spotkania:

   - 13:00 - Nowiny Wikiradia - nagranie
   - 15:00 - start WOW #4
   - 15:30-17:00 - prezentacje:
      - "Stowarzyszenie WMPL w 2013" Aegis
Maelstrom<https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Aegis_Maelstrom>
      [odp]<https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja%20wikipedysty:Aegis_Maelstrom?action=edit&section=new&newsectionname=%5B%7B%7Bfullurl%3AWikipedia%3AWarszawskie_Otwarte_Wikispotkanie_4%7Coldid%3D38431886%7D%7D%23Plan%20Odp%3APlan%5D>
      - "Wikigranty - program grantowy Stowarzyszenia WMPL" *Tar Lócesilion
      <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Tar_L%C3%B3cesilion>[odp]
      <https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja%20wikipedysty:Tar_L%C3%B3cesilion?action=edit&section=new&newsectionname=%5B%7B%7Bfullurl%3AWikipedia%3AWarszawskie_Otwarte_Wikispotkanie_4%7Coldid%3D38431886%7D%7D%23Plan%20Odp%3APlan%5D>|queta!
      <https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Tar_L%C3%B3cesilion>*

      - "Polskie, ilustracyjne zasoby domeny publicznej i ich wykorzystanie
      w projektach Wikimedia." Planuję przedstawić najważniejsze miejsca,
      gdzie obecnie są on-line obszerne polskie zasoby utworów
znajdujących się w
      domenie publicznej, oraz jak je legalnie ładować do Commons i
wykorzystywać
      w Wikipedii i innych projektach Wikimedia.
Polimerek<https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Polimerek>
      [odp]<https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja%20wikipedysty:Polimerek?action=edit&section=new&newsectionname=%5B%7B%7Bfullurl%3AWikipedia%3AWarszawskie_Otwarte_Wikispotkanie_4%7Coldid%3D38431886%7D%7D%23Plan%20Odp%3APlan%5D>(
      dyskusja<https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Polimerek>)

      - 17:00-19:00 - tort urodzinowy, wspólne odśpiewanie Sto lat (do
   Commons), dyskusje w mniejszych grupach

Zapraszam do MiTo, ul. Waryńskiego 28, startujemy o 15:00.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Warszawskie_Otwarte_Wikispotkanie_4

--
Pozdrawiam,
*Adam Kliczek*
tel. (+48) 519-520-107
https://www.facebook.com/adam.kliczek.photography
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l