Warszawskie Otwarte Wikispotkanie #8

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Warszawskie Otwarte Wikispotkanie #8

Adam Kliczek
Witam,

Ósme spotkanie z cyklu Warszawskie Otwarte Wikispotkania (w skrócie WOW)
odbędzie się w sobotę 31 maja 2014 w godzinach 15:00–20:00 w MiTo
art.café.books przy ul. Ludwika Waryńskiego 28. Wstęp wolny.

Więcej informacji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Warszawskie_Otwarte_Wikispotkanie_8

Podczas spotkania wikipedysta Karol Karolus przedstawi prezentację pt.
"Śmierć Wikipedii - czy zamknięcie części artykułów jest ratunkiem przed
spadkiem liczby edytorów?"

Zapraszam! :)

--
Pozdrawiam,
*Adam Kliczek*
tel. (+48) 519-520-107
http://zatrzymujeczas.pl
https://www.facebook.com/adam.kliczek.photography
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l