Watykan i prawo autorskie.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Watykan i prawo autorskie.

kacproch22
Polimerek ma rację, że należy  powiadomić prawnika Fundacji. Sprawa jest międzynarodowa. Poza tym, próba pisania jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest bez sensu. W Watykanie listy od osób prywatnych i niewielkich organizacji giną w niewyjaśnionych okolicznościach :D, więc lepiej, żeby to zrobił przedstawicie międzynarodowej Fundacji.
Pozdrawiam,
Kacper Van Wallendael - Gaspar van der Sar

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l