We Can Edit! 2018: Editathon på lørdag i København

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

We Can Edit! 2018: Editathon på lørdag i København

Finn Årup Nielsen-2
Hej wikipedianere,


Der er mulighed for at komme til gratis editathon i det centrale
København på lørdag den 5. maj 2018. Editathonet hedder "We Can Edit!
2018" og er organiseret af aktivistgruppen DO:TOPIA og Amnesty
International som en del af den feministiske debatfestival Talk Town 5.
Maj 2018.

Begivenhedens formål er "at oprette og udbygge Wikipedia artikler om
udsatte menneskerettighedsforkæmpere, involvere flere kvinder i at
skrive på Wikipedia, og at åbne for en diskussion om det mest populære
digitale arkivs skjulte biases."

Læs mere om begivenheden her:
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:We_Can_Edit%21_2018

Eller på Facebook: https://www.facebook.com/events/187256885127863


mvh
Finn Årup Nielsen
Wikimedia Danmark

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l