Webbdatabasen klar "Arvet efter Byggforskningsrådet 1942-2000 - BFR skrifterna"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Webbdatabasen klar "Arvet efter Byggforskningsrådet 1942-2000 - BFR skrifterna"

Lars Aronsson
Följande skickades nyss ut på BIBLIST, en mailinglista
för svenska bibliotek. Vilken nytta kan wiki-gemenskapen
ha av de här skrifterna från Byggforskningsrådet (BFR)?
Det är ett digitaliserat material, 138 rapporter, från
andra hälften av 1900-talet, vilket ju är ovanligt. Det
mesta material som digitaliseras är ju äldre än 70 år.

Det är avdelningen för byggnadsmaterial vid Lunds
tekniska högskola som har digitaliserat, alltså inte
det centrala universitetsbiblioteket.


--
Lars Aronsson ([hidden email])
Aronsson Datateknik - http://aronsson.se


-------- Original Message --------
Subject: [BIBLIST] Webbdatabasen klar "Arvet efter Byggforskningsrådet
1942-2000 - BFR skrifterna"
Date: Mon, 17 Jun 2013 14:08:36 +0000
From: Helena Klein <[hidden email]>
Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
<[hidden email]>
To: [hidden email]Hej!
Nu är projektet som tidigare nämnts i vintras på Biblist officiellt
klart. Se Aktuellt på SBUF hemsida: http://www.sbuf.se/sa/node.asp?node=3

Till den webbaserade databasen i Filemaker kan man direkt nå via denna
alias-URL: http://bibweb.hh.se/Byggforskningen , som egentligen fungerar
som ett skal och webbgränssnitt till LIBRIS, och som för övrigt är
skapad av Halmstad högskolebibliotek, liksom med den tidigare Byggdok
med liknande URL: http://bibweb.hh.se/byggdok/

Se gärna under flikarna ”BFR skriftserier” resp ”Om databasen” för mer
information, t ex listan på de 138 skannade rapporterna för nedladdning
i PDF.

Hoppas den kommer till användning, om inte så finns all information
också i Libris, då alla sammanfattningarna infogats i 520-fält och
länkarna till PDF via 856-fält etc.

Mer information finns via slutredovisningen:
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/fileadmin/byggnadsmaterial/BFR-publ/Slutredovisning_Digitalisering-av-byggforskningsrapporter.pdf

Sommarhälsningar

Helena

_____________
Helena Klein, adm.

Byggnadsmaterial LTH

www.byggnadsmaterial.lth.se <http://www.byggnadsmaterial.lth.se/>

*Från:*BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[hidden email]] *För *Helena Klein
*Skickat:* den 4 februari 2013 14:32
*Till:* [hidden email]
*Ämne:* [BIBLIST] Digitalisering pågår av Byggforskningsrådets skrifter

Hej,

Just nu pågår ett projekt som finansieras av bl a SBUF, Svenska
Byggbranschens utvecklingsfond, som kortfattat handlar om att samla
BFR:s hela skriftutgivning i en webbdatabas kopplad till Libris
bibliotekskatalog.

Det har redan spridits i branschen, t ex via en större artikel i denna
veckas Byggindustrin (nr 4), och en mindre med intervjufrågor i månadens
Energi & Miljö (1/13).

Men det är långt ifrån klart, då webbportalen + infogandet av alla
sammanfattningar i LIBRIS, beräknas först bli klart under våren. Fast en
hel del är redan gjort, t ex alla sammanfattningar 1976-2000 är
genomförda på resp LIBRIS-post (kvar 1969-75). Just nu finns 45 st
BFR-skrifter skannade till PDF, i blandade ämnen, både nyare och äldre
med direkt länkar i LIBRIS-posten, men fler tillkommer hela tidenJ

Mer information om intresse finns på en temporär sida:
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/personal/helena_klein/projektet_arvet_efter_bfr/

Frågor och inte minst tips och förslag är alltid välkommet.

Hälsningar Helena

_________________________
Helena Klein
Avd Byggnadsmaterial LTH

E-post:[hidden email]

http://www.byggnadsmaterial.lth.se

_________________________
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l