Wellcome Images na CC-BY

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wellcome Images na CC-BY

Tomasz Raburski
Wellcome Images udostępniło swoje zbiory historycznych fotografii, druków,
grafik na licencji CC-BY.

http://wellcomeimages.org/indexplus/page/Home.html


Z wyszperanych:
- papirus z przysięgą Hipokratesa *http://tinyurl.com/m8ue75m
<http://tinyurl.com/m8ue75m>*
- zdjęcie Ochotniczej Legii Kobiet *http://tinyurl.com/p4lflca
<http://tinyurl.com/p4lflca>*
- list przyjmujący Josepha Listera na honorowego członka Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk *http://tinyurl.com/o2ha22j
<http://tinyurl.com/o2ha22j>*

*Tomek Raburski*
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l