Wideo z Wikimanii

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wideo z Wikimanii

Awersowy
Cześć
spieszę donieść, że na Youtube pojawiły się filmiki z tegorocznej Wikimanii:

http://www.youtube.com/user/wikimediadc

Jak zapowiadają organizatorzy, za jakiś czas nagrania te pojawią się
również na Commons (w wersjach low i HD).

--
Pozdrawiam,
Awersowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Awersowy

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l