Wiki Lubi Zabytki w Radio Kampus

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wiki Lubi Zabytki w Radio Kampus

Paweł Marynowski
Cześć, daję znać, iż wczoraj razem z Adamem Kliczkiem gościliśmy w
warszawskim Radiu Kampus. Powiedzieliśmy co nieco o WLZ a także
zahaczyliśmy o działalność Stowarzyszenia :)

Link do nagrania poniżej:

http://goo.gl/bTC1Ib
http://wikizabytki.pl/wp-content/uploads/2013/09/radio_kampus.mp3

--
Paweł Marynowski
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wiki Lubi Zabytki w Radio Kampus

anwar2@o2.pl
gratuluję wywiadu dobra promocja WLZ ale również i naszego Stwarzyszenia oky
Dnia 4 września 2013 23:31 Paweł Marynowski <[hidden email]> napisał(a):
Cześć, daję znać, iż wczoraj razem z Adamem Kliczkiem gościliśmy w
warszawskim Radiu Kampus. Powiedzieliśmy co nieco o WLZ a także
zahaczyliśmy o działalność Stowarzyszenia :)
Link do nagrania poniżej:
http://goo.gl/bTC1Ib
http://wikizabytki.pl/wp-content/uploads/2013/09/radio_kampus.mp3
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l