Wiki-Muzeum w Łodzi zaprasza wikipedystów!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wiki-Muzeum w Łodzi zaprasza wikipedystów!

Marta Malina Moraczewska-2
Drodzy wikipedyści i wikipedystki,

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza wszystkich do wspólnego projektu, którego
celem jest wzbogacenie Wikipedii o zagadnienia związane z historią Łodzi,
poszczególnych ulic i placów, budynków i zabytków, biogramy znanych
mieszkańców Łodzi, a także artykuły na temat dziedzictwa przemysłowej Łodzi
i życia codziennego mieszkańców. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawują
pracownicy Muzeum Miasta Łodzi, a rezydentką ze strony Wikipedii jest znana
Wam dobrze Gytha :-)

Pierwsze spotkanie grupy zainteresowanych 'na żywo' odbędzie się 4
listopada w Muzeum Miasta Łodzi (godzinę potwierdzimy niebawem). Będzie
okazja zapoznać się z wystawą stałą w Muzeum i spotkać
wolontariuszy-studentów łódzkich uczelni, którzy przejdą szkolenie
edytowania Wikipedii. W listopadzie i grudniu będą organizowane kolejne
spotkania (nie więcej niż 2), jednak większość współpracy będzie
przebiegała zdalnie.

Prace będą się toczyć tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Miasta_%C5%81odzi --
wpisujcie się na listę zainteresowanych! Lista artykułów do rozwinięcia
powstanie do końca tygodnia, ale liczymy też na Wasz wkład, pomysły i
propozycje. Każda pomoc i edycja ma znaczenie :-)

Do końca roku Muzeum udostępni w Commons 500 fotografii Łodzi i jej
mieszkańców, którymi będzie można ilustrować nowe i istniejące artykuły.
Zaglądajcie do kategorii
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Museum_of_the_City_of_Lodz
- już wkrótce pojawi się więcej obiektów.

W listopadzie i grudniu Muzeum zaprasza też na warsztaty, podczas których
będzie można m.in. wykonać własnoręczne remiksy-nadruki z wykorzystaniem
materiałów zdjęciowych udostępnionych w Commons. Będziemy też mówić o
wolnych zasobach z Commons Gościom muzeum :-)
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do projektu! W razie pytań piszcie
mail! Pozdrawiam!

Marta
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l