Wiki-pub på måndag

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wiki-pub på måndag

Habj-2
Eftersom Grillo dräller förbi Stockholm, har han dragit ihop ett litet
improviserat minimöte. Tanken är att träffas på en pub lite senare på
kvällen.

Förslag just nu är att hålla sig kring Slussen, då någon kommer med
tunnelbanans gröna linje och någon annan med den röda. Vad som
slutligen kommer att gälla, kommer att stå på bybrunnen
http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:BB#Paniktr.C3.A4ff_p.C3.A5_m.C3.A5ndag_kv.C3.A4ll_n.C3.A5gon.3F
och/eller sidan om wiki-träffar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki-tr%C3%A4ff#Wiki-fika.2C_inplanerade_och_avklarade

/Habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wiki-pub på måndag

Mats Halldin
Habj wrote:

>Eftersom Grillo dräller förbi Stockholm, har han dragit ihop ett litet
>improviserat minimöte. Tanken är att träffas på en pub lite senare på
>kvällen.
>
>Förslag just nu är att hålla sig kring Slussen, då någon kommer med
>tunnelbanans gröna linje och någon annan med den röda. Vad som
>slutligen kommer att gälla, kommer att stå på bybrunnen
>http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:BB#Paniktr.C3.A4ff_p.C3.A5_m.C3.A5ndag_kv.C3.A4ll_n.C3.A5gon.3F
>och/eller sidan om wiki-träffar
>http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki-tr%C3%A4ff#Wiki-fika.2C_inplanerade_och_avklarade
>
>/Habj
>
>  
>
Oki!

Jag jobbar till 20.00 på måndag men hör av mig på något sätt.

/Mats