Wiki-wypożyczalnia sprzętu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wiki-wypożyczalnia sprzętu

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Hej hej
Stowarzyszenie rozważa uruchomienie specjalnej wypożyczalni sprzętu (np.
fotograficznego) dla wolontariuszy projektów Wikimedia. Ale aby podjąć tę
decyzję, potrzebuje wiedzieć, czy faktycznie byłaby dla Was przydatna.
Zapraszam, zachęcam, zaganiam do wzięcia udziału w dyskusji :)
Będziemy wdzięczni za każdy głos!
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwypo%C5%BCyczalnia_sprz%C4%99tu


--
Natalia Szafran-Kozakowska
Specjalistka ds. Wspierania Społeczności
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l