WikiJam 5

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

WikiJam 5

Natalia Szafran-Kozakowska-3
Dzień dobry

czy jest coś przyjemniejszego, niż edytowanie Wikipedii? Wspólne edytowanie
Wikipedii, oczywiście.
Zapraszamy wikipedystów z Poznania (i nie tylko!) na 5 spotkanie z cyklu
WikiJam, które odbędzie się 29 listopada o godzinie 12.00 w Poznaniu
(dokładna lokalizacja zostanie podana niebawem - szukamy najfajniejszej
możliwej :) ). Będziemy wspólnie edytować, odkurzać dokumenty, dyskutować o
15-leciu Wikipedii i odgruzowywać zdezaktualizowane. Spędzimy wspólnie
wiki-czas w wiki-atmosferze.
Do zobaczenia!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Atlas_wikipedyst%C3%B3w/Pyrlandia/WikiJam_5

Magalia
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l