Wikidag lørdag den 15. september 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikidag lørdag den 15. september 2018

Finn Årup Nielsen-2
Jeg håber at se Wikipedianere til vores årlige Wikidag på lørdag den 15.
september 2018.

Dette år har vi ikke mindre end fire spændende oplægsholdere. To
forskere der har undersøgt Wikipedia (Magnus Pharao Hansen og Bertel
Teilfeldt Hansen), Tønnes Bekker-Nielsen, som har bidraget til (andre)
opslagsværker, haft studerende til at skrive på Wikipedia og flere gange
været citeret i medier om Wikipedia, og derudover har vi også hvad jeg
forhåbentligt kan kalde Mr Danish OpenStreetMap, Søren Johannesen.

Arrangementet spænder af i STORM20 i København fra 10:15 til 15:00.
STORM20 har åbent i hele tidsrummet så man kan også komme og snuppe et
enkelt oplæg eller to.

STORM20 ligger centralt i København i krydset Stormgade/H.C. Andersens
Boulevard tæt ved Københavns Hovedbanegård.

Læs mere her: https://dk.wikimedia.org/wiki/Wikidag_2018


Vi også har generalforsamling i Wikimedia Danmark den dag. Det foregår
dog i PROSA's lokaler 800 meter oppe af H.C. Andersens Boulevard. Det er
klokken 15:30.


med venlig hilsen
Finn Årup Nielsen
Formand for Wikimedia Danmark

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l