Wikidata Menu Challenge

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikidata Menu Challenge

Jan Ainali
Hej!

I natt vid midnatt startar Wikidata Menu Challenge, en tävling som går ut på att översätta etiketter, ta bilder av samt spela in uttal av olika objekt på Wikidata relaterade till mat. Var gärna med och tävla och hjälp också till att sprida information om tävlingen. Var med och skapa lite #tastydata!

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Menu_Challenge

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l