Wikidata Visualization Challenge

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikidata Visualization Challenge

Jan Ainali
Hej!

Idag drar vi i samarbete med KTH och Open Knowledge Foundation en datavisualiseringstävling med namnet Wikidata Visualization Challenge. Detta är en del av Nordic Open Data Week och det gäller att visualisera Wikidata, helst i kombination med andra öppna datakällor. Sprid gärna detta vidare till personer du tror kan vara intresserade eller delta själv. Mer information hittas på http://wvc.se

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l