Wikiekspedycja Kolejowa 2015 - nabór uzupełniający

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikiekspedycja Kolejowa 2015 - nabór uzupełniający

michal.klincewicz
Drodzy Wikipedyści,

Spieszę z informacją, iż został ogłoszony
uzupełniający nabór wolontariuszy do Wikiekspedycji Kolejowej
2015

Więcej informacji:
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiekspedycja_kolejowa_2015/przygotowania

Michał Klincewicz
Travelarz


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l