Wikigranty 2014 i 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikigranty 2014 i 2015

Tomek Gazeta.pl
Uprzejmie informuję, że Komisja Wikigrantów przyjęła raport za 2014 rok.
Zapraszam do zapoznania się z tym sprawozdaniem. Zapraszam do zapoznania
się z tym sprawozdaniem, złożonymi w zeszłym roku wnioskami i regulaminem
projektu, a także do składania nowych wniosków o granty. W razie potrzeby
przewodniczący oraz pozostali członkowie Komisji są do dyspozycji
zainteresowanych i udzielą porad lub pomogą w doprecyzowaniu wniosku.

Linki:
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/2014/raport
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/wnioski
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/2014/projekty

Tomasz Skibiński
Elfhelm
Przewodniczący Komisji Wikigrantów
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l