Wikigranty 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikigranty 2017

Tomasz Skibiński
Cześć

Stowarzyszenie Wikimedia Polska na 2017 rok ponownie uruchomiło program
mikrograntów do 1500 PLN. Wnioski o grant mogą składać zarówno członkowie
Stowarzyszenia, jak i nienależący do niego aktywni uczestnicy projektów
Wikimedia. Program ma już około dziesięcioletnią tradycję, a kilka
ostatnich lat jest bardzo efektywnych. Składanie wniosków o grant jest
bardzo proste, refundacja środków szybka, a obowiązki sprawozdawcze
naprawdę umiarkowane.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem, dotychczasowymi efektami, a
przede wszystkim do składania nowych wniosków. W razie potrzeby członkowie
Komisji Wikigrantów udzielą odpowiedzi na pytania i wątpliwości :)

https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty strona główna
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/2016/projekty wnioski z 2016 roku

Z noworocznymi pozdrowieniami

Tomasz Skibiński
Przewodniczący Komisji Wikigrantów
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l