Wikigranty w roku 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikigranty w roku 2018

Wojciech Pędzich-2
Drodzy wikimedianie i członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska!

Komisja Wikigrantów zamierza kontynuować swoje działania w roku 2018,
możliwe, że przebijając tegoroczny wynik już 51 złożonych wniosków (ale
to zależy tylko od chęci i pomysłów grantobiorców). Jeśli ktokolwiek z
Was chciałby wziąć udział w pracach Komisji, przyznającej dofinansowania
do kwoty 1500 zł na wzbogacanie treści Wikimediów o ciekawe,
nietuzinkowe, użyteczne treści i multimedia - zapraszamy! Propozycje
swojego uczestnictwa możecie składać do mnie do wtorkowego wieczoru.

Jeśli Waszym sercom i motywom działania bliższe jest rozwijanie treści,
przypominam, że możecie składać wnioski o wikigranty na stronie
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/wnioski, zaś większe projekty
zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska,
którego spotkania odbywają się niezmiennie co wtorek od godziny 21:15 na
kanale #wikimedia-pl w sieci Freenode;
https://pl.wikimedia.org/wiki/Spotkania_Zarz%C4%85du

Wojtek

PS. Wybaczcie crossposting
PPS. Dla używających Chatzilli - po aktualizacji Firefoxa do wersji
Quantum ten popularny dodatek (klient IRC) nie działa, acz są inne
rozwiązania.


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l