Wikimania 2007 i Taipei

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimania 2007 i Taipei

Habj-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimania 2007 i Taipei

Jon Harald Søby-2
Og jeg som håpa på Alexandria... Sukk...

On 9/25/06, habj <[hidden email]> wrote:
> Det blir Taipei:
> http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikipedia-l/2006-September/045356.html
>
> /habj
>


--
Best regards,
Jon Harald Søby

Website - http://www.alqualonde.com/
Wikipedia - http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jhs
MSN messenger - [hidden email]
Skype - jon.harald.soby