Wikimania 2011

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimania 2011

Jan Ainali
Vill du till Wikimania i Haifa?Fram till 10 juni kan du ansöka om resebidrag från Wikimedia Sverige.
<http://se.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2011>

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>