Wikimania 2018 - program stypendialny Stowarzyszenia Wikimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimania 2018 - program stypendialny Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Michał Buczyński
Szanowni,   przypominam, że - zgodnie z ogłoszeniem na Tablicach Ogłoszeń - Stowarzyszenie Wikimedia Polska zbiera wnioski w ramach polskiego
 programu stypendialnego na konferencję  Wikimania 2018 , która odbędzie
się w dniach  18-22 lipca  w Kapsztadzie.    Szczegółowe informacje na temat tego, jakie są wymagania znajdziecie na stronie  pl.wikimedia.org programu stypendialnego,  w szczególności w regulaminie:   pl.wikimedia.org pl.wikimedia.org  
 Zapraszamy osoby mające dobry pomysł na swój udział w tym ważnym
spotkaniu wraz z uzasadnieniem, jakie korzyści będą wynikać z ich uczestnictwa dla projektów Wikimedia. Zgodnie z regulaminem ważne jest "zobowiązanie do wykorzystania zdobytej na Wikimanii wiedzy,
doświadczenia, kontaktów i podejmowanych tam czynności do realizacji
działań na rzecz rozwoju projektów Wikimedia, w szczególności tych
wspieranych przez Stowarzyszenie".   Wnioski zbierane są  do 27 kwietnia 2018 roku, do godziny 23:59:59  czasu warszawskiego pod adresem   [hidden email].   Zachęcamy do udziału!   Michał Buczyński  Stowarzyszenie Wikimedia Polska   Uchwała:  pl.wikimedia.org pl.wikimedia.org
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l