Wikimedia Commonsin Vuoden kuva 2007 -kilpailun äänestys on nyt avoinna!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Commonsin Vuoden kuva 2007 -kilpailun äänestys on nyt avoinna!

str4nd
Tarkista seuraavasta osoitteesta äänestyskelpoisuutesi. Voit samasta
osoitteesta hankkia myös "äänestyslipukkeen".
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vuoden_kuva/2007/Äänestys

Kuvat on jaoteltu luokkiin. Voit silti äänestää niin montaa kuvaa kuin
haluat niin monesta luokasta kuin haluat. Luokittelu on tehty vain
äänestäjien ajan säästämiseksi. Kuvista 28 parasta selviytyy finaaliin.

Ennen kuin äänestät, voit esikatsella kuvia osoitteessa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vuoden_kuva/2007/Galleriat .
Ensimmäisen kierroksen äänestys on avoinna 10. – 17. tammikuuta, mieti
siis rauhassa!

Kiitos,
Wikimedia Commonsin Vuoden kuva -komitea
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vuoden_kuva/2007

_______________________________________________
WikiFI-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikifi-l