Wikimedia Commonsin Vuoden kuva 2007 -kilpailun finaaliäänestys on nyt avoinna!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Commonsin Vuoden kuva 2007 -kilpailun finaaliäänestys on nyt avoinna!

str4nd
Wikimedia Commonsin Vuoden kuva 2007 -kilpailun ensimmäisen kierroksen
28 parasta
kuvaa on nyt valittu, ja finaaliäänestys on avoinna!

Tällä kertaa voit äänestää vain kerran. Kaikki finalistit löytyvät
osoitteesta
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vuoden_kuva/2007/Finalistit

Voit äänestää finaalissa, vaikket olisi äänestänyt ensimmäisellä
kierroksella. Voit
tarkistaa oman äänikelpoisuutesi seuraavalta sivulta, josta saat myös
"äänestyslipukkeesi":
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vuoden_kuva/2007/Äänestys

Finaaliäänestys on avoinna vain viisi päivää, äänestäthän siis pian!

Kiitos,
Wikimedia Commonsin Vuoden kuva -kilpailun komitea
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Vuoden_kuva/2007

_______________________________________________
WikiFI-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikifi-l