Wikimedia Sverige deltar i Smaka på Stockholm - vill du hjälpa till?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Sverige deltar i Smaka på Stockholm - vill du hjälpa till?

Jan Ainali
Hej! 

I slutet av nästa vecka kommer vi att delta på matfestivalen Smaka på Stockholm. Vi kommer att presentera resultatet från projektet Restauranger och Wikidata [1] där tävlingen Wikidata Menu Challenge [2] ingick. Vi har ett tält mitt i Kungsträdgården som är ganska stort och bemanning för att kunna presentera det projektet, men det finns också plats att informera allmänt om Wikipedia och föreningen. Om du känner att det skulle vara kul att möta allmänheten och prata om fri kunskap i olika former får du gärna skriva upp dig på ett eller flera pass på denna sida: 
https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Restauranger_och_Wikidata_2015/Schema

[1] https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Restauranger_och_Wikidata_2015
[2] https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Menu_Challenge

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l