Wikimedia Sverige - och wikifika

classic Classic list List threaded Threaded
11 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Sverige - och wikifika

Lars Aronsson

Idag händer tydligen alla stora saker på en gång.  Först har
svenska Wikipedia nått 250.000 artiklar.  Sedan har inbjudan gått
ut till konstituerande mötet för en svensk lokalförening av
Wikimedia Foundation.  Mötet äger rum den 20 oktober i Stockholm.

Andra kommer säkert att posta mer notiser om detta.  Håll också
ett öga på "Bybrunnen" på svenska Wikipedia,
http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:BB

och på den blivande föreningens annonseringssida,
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Sverige

Just nu har vi en liten kommitté av fyra personer, där jag ingår,
som ordnar lokal och andra praktiska saker inför mötet.

Många undrar säkert vad en sådan här förening är för ett djur:
Vilket syfte har den?  Vilket inflytande har den?  Vilka stadgar
har den?  Vilka juridiska ramar arbetar den under?  och så vidare.

Det vanligaste missförståndet kanske bör undanröjas direkt:
Föreningen röstar inte om vilka artiklar som ska stå i Wikipedia.
Den har helt enkelt inget inflytande över innehållet.  Att ändra
och lägga till i innehållet fortsätter precis som hittills.

Men därutöver vill jag lämna detaljerna därhän och i stället
poängtera att varje förening *är* sina medlemmar.  Alla som är
medlemmar i en fackförening, ett politiskt parti, en schackklubb,
en syförening, kennelklubben, släktforskarföreningar, scouterna,
nykterhetsföreningar, frikyrkor, ... vet att enbart stadgarna inte
är avgörande för hur bra eller dåligt en förening fungerar.  Det
är människor som avgör.  Människor som blir medlemmar, som går på
årsmöten, som engagerar sig i styrelsen eller olika utskott.

Utan människor går det inte - och inte heller med fel människor.

Min grundsyn på människor säger att "ingen är fel".  Men däremot
finns det olika uppgifter som passar olika personligheter.  Detta
är något som administratörerna på Wikipedia känner väl till.  Det
dyker upp klottrare.  Man vet inte alltid vilka de är eller vad de
har för syften.  Allting hade varit så mycket enklare om man hade
känt personerna bakom dessa anonyma signaturer.  Det handlar inte
om att utestänga folk, utan att visa dem rätt väg framåt.

Om det är något jag är lite orolig för inför föreningens
konstituerande möte den 20 oktober, så är det att folk träffas där
för första gången.  Någon dyker upp och säger något som låter
smart, och kanske blir utnämnd till någon viktig post.  Men vad
känner vi egentligen till om den personens bakgrund och potential
för uppdraget?

Därför vill jag uppmuntra alla som kan, att lära känna andra
wikipedianer (och wikimedianer) i god tid före den 20 oktober.  
Ett utmärkt tillfälle för detta är komma på wiki-träffar.  Flera
sådana är redan inbokade under hösten.  Vem som helst kan ta
initiativet.  Man går bara in och skapar bara en ny rubrik på
sidan http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:WT

I morgon lördag 15 september 2007 klockan 15 ses vi på wiki-fika
på Café Wadköping i Örebro.  Jag är "LA2".


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Habj
Den 2007-09-14 skrev Lars Aronsson <[hidden email]>:
>
>
> Om det är något jag är lite orolig för inför föreningens
> konstituerande möte den 20 oktober, så är det att folk träffas där
> för första gången.  Någon dyker upp och säger något som låter
> smart, och kanske blir utnämnd till någon viktig post.  Men vad
> känner vi egentligen till om den personens bakgrund och potential
> för uppdraget?Jag har inte hängt med på sistone, och har därför inte koll på hur det
stadgeförslag som föreligger ser ut, eller de stadgeförslag som föreligger.
Hur många personer ska det vara i styrelsen?

Jag antar att den interrimsstyrelse/kommitté/nånting, som förbereder mötet,
på sätt och vis fungerar som en valberedning. Mötet måste inte anta
kommittens/vad-det-nu-är-för-nåntings förslag, men ett förslag bör helst
finnas. Bör vi uppmana de som är intresserade av en styrelsepost att ta
kontakt med kommitén/interrimsstyrelsen? Är det någon särskild av er som ev.
intresserade bör kontakta i just den här frågan?


/habj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Lars Aronsson
habj wrote:

> Jag har inte hängt med på sistone, och har därför inte koll på
> hur det stadgeförslag som föreligger ser ut, eller de
> stadgeförslag som föreligger. Hur många personer ska det vara i
> styrelsen?

Det ska finnas minst 5 personer.  Och det vore ju väldigt tråkigt
om vi har förberett oss så här långt och sedan inte lyckas fylla
styrelseposterna.  Just nu är vi 4 i interrimskommittén, som alla
kan tänka oss att bli valda, så vi kommer att ha minst ett namn
till förslag på mötet.  Sedan är det bra att utse lite revisorer,
valberedning och liknande.  Men därutöver vill vi att fler
engagerar sig.  Styrelsen ska (enligt nuvarande stadgeförslag) ha
ett udda antal medlemmar mellan 5 och 13 stycken.

Om du inte vill sitta i styrelsen, habj, så kanske du vill bli
valberedare (alltså inför nästa årsmöte)?  Att ställa upp som
valberedare brukar ju fungera som en garanti för att själv inte
bli invald.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Joakim Larsson
In reply to this post by Habj

30 sep 2007 kl. 19.04 skrev habj:

> Den 2007-09-14 skrev Lars Aronsson <[hidden email]>:
>>
>>
>> Om det är något jag är lite orolig för inför föreningens
>> konstituerande möte den 20 oktober, så är det att folk träffas där
>> för första gången.  Någon dyker upp och säger något som låter
>> smart, och kanske blir utnämnd till någon viktig post.  Men vad
>> känner vi egentligen till om den personens bakgrund och potential
>> för uppdraget?
>
>
>
> Jag har inte hängt med på sistone, och har därför inte koll på hur det
> stadgeförslag som föreligger ser ut, eller de stadgeförslag som  
> föreligger.
> Hur många personer ska det vara i styrelsen?
>
> Jag antar att den interrimsstyrelse/kommitté/nånting, som  
> förbereder mötet,
> på sätt och vis fungerar som en valberedning. Mötet måste inte anta
> kommittens/vad-det-nu-är-för-nåntings förslag, men ett förslag bör  
> helst
> finnas. Bör vi uppmana de som är intresserade av en styrelsepost  
> att ta
> kontakt med kommitén/interrimsstyrelsen? Är det någon särskild av  
> er som ev.
> intresserade bör kontakta i just den här frågan?
>
>
> /habj

För att undvika detta med intressekonflikten mellan att fungera som  
valberedning och som styrelse på samma gång, vilket i alla fall jag  
personligen vägrar ta del i så har interimkommién enats om följande  
förfarande. Vi tar ett extra stort ansvar för att se till att det  
finns kandidater till posterna, men listandet av kandidater görs på  
en metasida http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Sverige/Årsmöte/ 
2007/Kandidater

Eftersom det är det första mötet så finns det ingen möjlighet att ha  
något förslag på en styrelse, bara kandidater. Jag tror vi löser det  
ändå.

MVH
Joakim Larsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Habj
In reply to this post by Lars Aronsson
Den 2007-10-01 skrev Lars Aronsson <[hidden email]>:

> Just nu är vi 4 i interrimskommittén, som alla
> kan tänka oss att bli valda, så vi kommer att ha minst ett namn
> till förslag på mötet.  Sedan är det bra att utse lite revisorer,
> valberedning och liknande.  Men därutöver vill vi att fler
> engagerar sig.


Vad är lämpligt sätt för folk att engagera sig?

Om du inte vill sitta i styrelsen, habj, så kanske du vill bli
> valberedare (alltså inför nästa årsmöte)?
>

Det kan vara en tanke. Jag förmodar att valberedningen ska bestå av minst
två personer.

/habj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Mikael Nordin
Det är nog en bra idé att ha minst två personer i valberedningen. Jag
noterade att det inte finns något antal i stadgarna, men detta kanske
kan ändras på årsmötet?

Vad sägs om två ordinare ledamöter och en suppleant i valberedningen,
precis som för revisorerna?

/Micke

tis 2007-10-02 klockan 14:14 +0200 skrev habj:

> Den 2007-10-01 skrev Lars Aronsson <[hidden email]>:
>
> > Just nu är vi 4 i interrimskommittén, som alla
> > kan tänka oss att bli valda, så vi kommer att ha minst ett namn
> > till förslag på mötet.  Sedan är det bra att utse lite revisorer,
> > valberedning och liknande.  Men därutöver vill vi att fler
> > engagerar sig.
>
>
> Vad är lämpligt sätt för folk att engagera sig?
>
> Om du inte vill sitta i styrelsen, habj, så kanske du vill bli
> > valberedare (alltså inför nästa årsmöte)?
> >
>
> Det kan vara en tanke. Jag förmodar att valberedningen ska bestå av minst
> två personer.
>
> /habj
> &#0;


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Joakim Larsson
2 okt 2007 kl. 16.17 skrev Mikael Nordin:

> Det är nog en bra idé att ha minst två personer i valberedningen. Jag
> noterade att det inte finns något antal i stadgarna, men detta kanske
> kan ändras på årsmötet?
>
> Vad sägs om två ordinare ledamöter och en suppleant i valberedningen,
> precis som för revisorerna?

Jag föreslår att vi lämnar till varje årsmöte att besluta om hur  
valberedningen ska se ut för att göra det enkelt för oss. När vi  
växer som föreningen så tycker jag att vi kan anpassa stadgarna då.

För övrigt anser jag att samma anpassning bör ske vad de gäller  
revisorerna och kanske öppna upp för att enbart välja en i början för  
att på så sätt anpassa oss till vår organisations storlek,

Joakim Larsson
Interimskommittén

(Som kan hälsa att handlingarna till årsmötet kommer inom en vecka)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Ragnar Ståhle-2
Joakim Larsson wrote:

> 2 okt 2007 kl. 16.17 skrev Mikael Nordin:
>
>> Det är nog en bra idé att ha minst två personer i valberedningen. Jag
>> noterade att det inte finns något antal i stadgarna, men detta kanske
>> kan ändras på årsmötet?
>>
>> Vad sägs om två ordinare ledamöter och en suppleant i valberedningen,
>> precis som för revisorerna?
>
>
> Jag föreslår att vi lämnar till varje årsmöte att besluta om hur  
> valberedningen ska se ut för att göra det enkelt för oss. När vi  
> växer som föreningen så tycker jag att vi kan anpassa stadgarna då.
>
> För övrigt anser jag att samma anpassning bör ske vad de gäller  
> revisorerna och kanske öppna upp för att enbart välja en i början för  
> att på så sätt anpassa oss till vår organisations storlek,
>
> Joakim Larsson
> Interimskommittén
>
> (Som kan hälsa att handlingarna till årsmötet kommer inom en vecka)

Det är en fördel om det står i stadgarna att en valberedning ska utses.
Det förebygger viss förvirring enligt min erfarenhet.

R-)


--

Ragnar Ståhle
Västervägen 10 c
191 49  SOLLENTUNA
Tel 08-92 90 17
Mob 073-647 80 05
Skype: ragnar.stahleReply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Joakim Larsson

3 okt 2007 kl. 17.35 skrev Ragnar Ståhle:

> Det är en fördel om det står i stadgarna att en valberedning ska  
> utses. Det förebygger viss förvirring enligt min erfarenhet.

Och enligt min erfarenhet så brukar det fungera bra bara man  
informerar årsmötesdeltagarna om att de är föreningens högsta  
beslutande organ och att de är fria vad besluta själv i frågan.

Joakim Larsson
Interimskommittén
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Mikael Nordin
In reply to this post by Ragnar Ståhle-2
Det står att en valberedning skall utses, det står bara inte hur stor
den skall vara. Även om det inte skrivs in i stadgarna, så bör vi snabbt
etablera en praxis om att det är minst två som bör ingå.

/Micke
ons 2007-10-03 klockan 17:35 +0200 skrev Ragnar Ståhle:

> Joakim Larsson wrote:
>
> > 2 okt 2007 kl. 16.17 skrev Mikael Nordin:
> >
> >> Det är nog en bra idé att ha minst två personer i valberedningen. Jag
> >> noterade att det inte finns något antal i stadgarna, men detta kanske
> >> kan ändras på årsmötet?
> >>
> >> Vad sägs om två ordinare ledamöter och en suppleant i valberedningen,
> >> precis som för revisorerna?
> >
> >
> > Jag föreslår att vi lämnar till varje årsmöte att besluta om hur  
> > valberedningen ska se ut för att göra det enkelt för oss. När vi  
> > växer som föreningen så tycker jag att vi kan anpassa stadgarna då.
> >
> > För övrigt anser jag att samma anpassning bör ske vad de gäller  
> > revisorerna och kanske öppna upp för att enbart välja en i början för  
> > att på så sätt anpassa oss till vår organisations storlek,
> >
> > Joakim Larsson
> > Interimskommittén
> >
> > (Som kan hälsa att handlingarna till årsmötet kommer inom en vecka)
>
> Det är en fördel om det står i stadgarna att en valberedning ska utses.
> Det förebygger viss förvirring enligt min erfarenhet.
>
> R-)
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige - och wikifika

Habj
In reply to this post by Joakim Larsson
Jag personligen kan tänka mig att ingå i en valberedning, men inte att vara
ensam valberedning... huruvida antalet måste stå i stadgarna eller ej tänker
jag inte yttra mig om.

/habj