Wikimedia Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Sverige

Lars Aronsson

De senaste veckorna har det vuxit fram en diskussion om hur
Wikipedia och tillhörande projekt kan marknadsföras i Sverige och
om en svensk lokalavdelning av Wikimedia Foundation bör grundas.

Diskussionen började på Bybrunnen, men finns nu på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Sverige
och dess tillhörande diskussionssida.

Några kanske minns att en sådan diskussion också påbörjades för
ett år sedan, men sedan dog ut.  Länkarna dit finns kvar.

Nu på söndag 22 juli klockan 16 träffas vi på wikifika i Stockholm
för att fortsätta diskussionen.  Alla är välkomna.  Plats är inte
bestämd än.  För tillresande är det bra med något centralt kafé,
men Café Panorama i Kulturhuset har tyvärr bara öppet till 17.  
Kom gärna med förslag på sidan, http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:WT

Visst, detta är alldeles för kort varsel.  Men detta är inte
heller det konstituerande mötet, utan bara en första diskussion.
Detta är startpunkten.  Hoppa på nu eller någon gång senare.

----

En liten bakgrund, ur min personliga synvinkel: Wikipedia har en
presskontakt i Sverige, som gör ett utmärkt jobb, men annars har
Wikipedia inte varit synligt på mässor och gentemot myndigheter
och offentligheten.  Nu i höst är det snart Bokmässan i Göteborg,
där Nationalencyklopedin prålar i sin stora monter medan alla
bibliotekarier och den kunskapstörstande allmänheten går förbi,
men Wikipedia är helt osynligt i sammanhanget.  Och nog är det
synd på så fina ärter!  Det går inte heller att beställa kepsar,
väskor och t-tröjor med svenska Wikipedia, för den som själv vill
göra lite reklam i vardagen.  Allt detta är saker som en svensk
förening skulle kunna hjälpa till med.

Föreningen, om den grundas och blir godkänd, blir den nationella
representanten i Sverige för Wikimedia Foundation (WMF).  Sådana
föreningar finns redan i Tyskland, England, Polen, Frankrike och
Norge.  WMF och de nationella lokalavdelningarna är inte
inblandade i hur de olika projekten (Wikipedia, Wiktionary,
Wikisource, ...) sköts, hur regelverken utvecklas eller hur
artiklarna skrivs.  Sådant sköts av allmänheten, alldeles oavsett
om de är medlemmar i föreningen eller inte.  Föreningen blir
*inte* heller "ansvarig utgivare". WMF:s och föreningarnas uppgift
är enbart att samla in pengar och se till att de kommer till
användning där de behövs, t.ex. för drift av datorer och för
marknadsföring.  En nationell förening är inte heller begränsad
till språk.  Verksamheten i Sverige kan ju lika gärna gälla
samiska, kurdiska eller engelskspråkiga Wikipedia.

Ett par olika förslag till stadgar för den svenska föreningen
finns redan på diskussionssidan enligt ovan.  Personligen tror jag
det lurar en fara i att gräva ner sig i byråkrati och stadgar.  
De är nödvändiga hjälpmedel, men inte ett mål i sig.  Jag tycker
att det är viktigt att från början ta sikte på marknadsföring och
konkreta resultat, så att föreningen får en uppgift att fylla.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

Oskar Augustsson-2
Så sorgligt att jag är på väg mot Demokratiska Folkrepubliken Korea
just när wikiträffen äger rum. Vissa må inte anse att byråkrati är ett
"mål i sig", men jag hjälper gärna till med att formulera stadgar och
dylikt, när det blir aktuellt. Med tanke på föreningarnas oreglerade
karaktär kan ju stadgar emellertid i princip se ut hursomhelst. Jag
orkar dock inte läsa hyllmeter diskussionstext eller ge mig in i
diskussioner med inlägg som kommer ignoreras med hänvisning till min
person (http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipediadiskussion:Wikimedia_Sverige#Diskussion_om_f.C3.B6reningsbyr.C3.A5krati.2C_IP-sp.C3.A4rrningar_m.m.
visar ju tydligt att sak och person inte hålls i sär i debatten, som
vanligt), utan håller mig istället passivt öppen för kontakt
utifallatt någon skulle önska sådan. Jag har trots allt juridisk
kunskap och erfarenheter av föreningslivet. Det krävs ju alltid både
byråkrater och aktivister i en förening.

Vänligen,
Oskar Augustsson

Den 2007-07-20 skrev Lars Aronsson <[hidden email]>:

>
> De senaste veckorna har det vuxit fram en diskussion om hur
> Wikipedia och tillhörande projekt kan marknadsföras i Sverige och
> om en svensk lokalavdelning av Wikimedia Foundation bör grundas.
>
> Diskussionen började på Bybrunnen, men finns nu på
>
> och dess tillhörande diskussionssida.
>
> Några kanske minns att en sådan diskussion också påbörjades för
> ett år sedan, men sedan dog ut.  Länkarna dit finns kvar.
>
> Nu på söndag 22 juli klockan 16 träffas vi på wikifika i Stockholm
> för att fortsätta diskussionen.  Alla är välkomna.  Plats är inte
> bestämd än.  För tillresande är det bra med något centralt kafé,
> men Café Panorama i Kulturhuset har tyvärr bara öppet till 17.
> Kom gärna med förslag på sidan, http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:WT
>
> Visst, detta är alldeles för kort varsel.  Men detta är inte
> heller det konstituerande mötet, utan bara en första diskussion.
> Detta är startpunkten.  Hoppa på nu eller någon gång senare.
>
> ----
>
> En liten bakgrund, ur min personliga synvinkel: Wikipedia har en
> presskontakt i Sverige, som gör ett utmärkt jobb, men annars har
> Wikipedia inte varit synligt på mässor och gentemot myndigheter
> och offentligheten.  Nu i höst är det snart Bokmässan i Göteborg,
> där Nationalencyklopedin prålar i sin stora monter medan alla
> bibliotekarier och den kunskapstörstande allmänheten går förbi,
> men Wikipedia är helt osynligt i sammanhanget.  Och nog är det
> synd på så fina ärter!  Det går inte heller att beställa kepsar,
> väskor och t-tröjor med svenska Wikipedia, för den som själv vill
> göra lite reklam i vardagen.  Allt detta är saker som en svensk
> förening skulle kunna hjälpa till med.
>
> Föreningen, om den grundas och blir godkänd, blir den nationella
> representanten i Sverige för Wikimedia Foundation (WMF).  Sådana
> föreningar finns redan i Tyskland, England, Polen, Frankrike och
> Norge.  WMF och de nationella lokalavdelningarna är inte
> inblandade i hur de olika projekten (Wikipedia, Wiktionary,
> Wikisource, ...) sköts, hur regelverken utvecklas eller hur
> artiklarna skrivs.  Sådant sköts av allmänheten, alldeles oavsett
> om de är medlemmar i föreningen eller inte.  Föreningen blir
> *inte* heller "ansvarig utgivare". WMF:s och föreningarnas uppgift
> är enbart att samla in pengar och se till att de kommer till
> användning där de behövs, t.ex. för drift av datorer och för
> marknadsföring.  En nationell förening är inte heller begränsad
> till språk.  Verksamheten i Sverige kan ju lika gärna gälla
> samiska, kurdiska eller engelskspråkiga Wikipedia.
>
> Ett par olika förslag till stadgar för den svenska föreningen
> finns redan på diskussionssidan enligt ovan.  Personligen tror jag
> det lurar en fara i att gräva ner sig i byråkrati och stadgar.
> De är nödvändiga hjälpmedel, men inte ett mål i sig.  Jag tycker
> att det är viktigt att från början ta sikte på marknadsföring och
> konkreta resultat, så att föreningen får en uppgift att fylla.
>
>
> --
>   Lars Aronsson ([hidden email])
>   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

Ulf Schyldt-2
In reply to this post by Lars Aronsson
Jag tycker att det är en bra idé med en förening. Det kan ge ett stöd för
arbetet som många av oss är engagerade i. (Inte jag själv så mycket, men jag
ska försöka bli igen så jag registrerade ett nytt konto nu. Du uppnådde
åtminstone EN konkret handling Lars... :-)

Jag tror absolut inte att en stadgediskussion är det första vi ska ge oss in i.
Stadgar är medel. Innan man diskuterar medel, bör man ställa upp mål har jag
lärt mig. Vet vi inte vad vi vill åstadkomma, kommer vi inte komma någon vart
med att prata om vilka regler vi ska ha för att kalla till årsmöte eller hur
många som ska sitta i styrelsen...

Det blir bara sidospår som tar kraft och energi från resten. Med tanke på den
svaga uppslutning som mött de tidigare förslagen, har vi knappast råd med det i
nuläget. Det kommer senare.

En fråga vi ju kan ställa oss, är om målet ens på någorlunda lång sikt ska vara
att bli en lokalavdelning, chapter. Vad vinner vi med det? Vad ställer det för
krav på föreningen?

Och å andra sidan kan man fråga sig - vad är vi om vi INTE är en
lokalavdelning? (Inte en registrerad sådan i alla fall...)


/Ulf


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

Lars Aronsson
Ulf Schyldt wrote:

> En fråga vi ju kan ställa oss, är om målet ens på någorlunda
> lång sikt ska vara att bli en lokalavdelning, chapter. Vad
> vinner vi med det? Vad ställer det för krav på föreningen?

Jag tror svaret på den frågan kommer att falla sig rätt naturligt.  
På medellång sikt (säg, ett halvår) blir det nämligen svårare att
förklara varför vi inte är ett chapter, än att bli ett.  Att bilda
nationella chapters är ett mönster som alltfler faller in i, nu
senast grundades Wikimedia Norge.  Det är inget direkt fel på det
mönstret, och om vi alls ska organisera aktiviteterna runt
Wikipedia i Sverige, så ska det mycket till för att välja någon
annan form än ett chapter.

Vad gäller målsättningar, resonerar jag så här:

Jag är tekniker och inte marknadsförare.  Men det lilla jag vet om
marknadsföring och försäljning är, att en viktig bieffekt är att
suga upp och vidareförmedla information i den motsatta riktningen.
Om man går ut och försöker övertyga nybörjare att de borde använda
Wikipedia, att de borde bidra och skriva egna artiklar, då kommer
man att få lära sig vad som nybörjare upplever som svårt och
krångligt på ett helt annat sätt än man skulle ha insett själv.  
Vilken liten stötesten var det som gjorde att just den här
nybörjaren gav upp och inte återvände till Wikipedia?  Hur får vi
bort den stötestenen?  Sådana frågor är kommersiella leverantörer
vanligen mycket bättre på att ta hand om (eftersom de gör en
ekonomisk förlust när försäljningen går dåligt) än producenter av
fri programvara och öppet innehåll (som Wikipedia).  Idag har vi
ingen som kan skriva en lista över de viktigaste bristerna i
Wikipedia.  Det hoppas jag kan bli ett konkret resultat av
marknadsföringen.  Inrapporteringen av feedback blir alltså lika
viktig som att få ut budskapet.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

Habj
In reply to this post by Ulf Schyldt-2
Den 2007-07-21 skrev Ulf Schyldt <[hidden email]>:
>
>
> En fråga vi ju kan ställa oss, är om målet ens på någorlunda lång sikt ska
> vara
> att bli en lokalavdelning, chapter. Vad vinner vi med det? Vad ställer det
> för
> krav på föreningen?Vilka krav som ställs: se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Sverige/Krav_p%C3%A5_blivande_lokalavdelningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Sverige/Riktlinjer_f%C3%B6r_blivande_lokalavdelningar

Att inte sikta på att bli en lokalavdelning vore IMHO som att starta en
innebandyförening och inte sikta på att gå med i Riksidrottsförbundet. Det
är knappast något som är svårt att uppnå, utan något helt naturligt. Vi
skulle kunna hitta på någon helt egen konstruktion i Sverige, förstås, och
strunta i de allmänna strukturer som byggs  upp inom Wikimedia... och
isolera oss ännu mera i vårt lilla hörn. Jag tror inte det vore så bra.
Åtminstone jag skulle vägra ha att göra med någon annan typ av
organisationsform än en lokalavdelning. Det skulle bli alltför svårt att
förklara gentemot Wikimedia Foundation... den diskussionen får i så fall de
som vill ha en annan organisation ta.

/habj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

StefanB
In reply to this post by Ulf Schyldt-2
On 2007-07-21 02:20, Ulf Schyldt wrote:
> Innan man diskuterar medel, bör man ställa upp mål har jag
> lärt mig. Vet vi inte vad vi vill åstadkomma, kommer vi inte komma någon vart
> med att prata om vilka regler vi ska ha för att kalla till årsmöte eller hur
> många som ska sitta i styrelsen...

Jag håller med. Målet är det viktigaste just nu och det som kan locka
ytterligare intresserade, som kanske tror med de senaste initiativen att
projektet redan är sjösatt och att vi nu har kommit igång med
marknadsföringen av Wikimedia Sverige. Jag tycker målet är något som kan
diskuteras på wikiträffen imorgon. En målformulering skulle kunna vara
"att i Sverige stödja Wikimedia Foundations projekt och spridningen fri
kultur".

Målformuleringen är det jag tror måste till nu för att kunna gå vidare
och locka fler intresserade, för hur ska folk kunna ta ställning till
föreningen om de inte vet vad de ska ta ställning till?

//StefanB

--


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

Habj
Tänkt har ta upp en delfråga som berörts men inte koncentrerats mycket på.
Hur gör vi för att få ihop med 20-30 personer som behövs för att starta en
varaktig förening?

/habj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

Habj
In reply to this post by StefanB
Den 2007-07-21 skrev StefanB <[hidden email]>:
>
> On 2007-07-21 02:20, Ulf Schyldt wrote:
> > Innan man diskuterar medel, bör man ställa upp mål har jag
> > lärt mig. Vet vi inte vad vi vill åstadkomma, kommer vi inte komma någon
> vart
> > med att prata om vilka regler vi ska ha för att kalla till årsmöte eller
> hur
> > många som ska sitta i styrelsen...
>


Jag håller med. Målet är det viktigaste just nu och det som kan locka

> ytterligare intresserade, som kanske tror med de senaste initiativen att
> projektet redan är sjösatt och att vi nu har kommit igång med
> marknadsföringen av Wikimedia Sverige. Jag tycker målet är något som kan
> diskuteras på wikiträffen imorgon. En målformulering skulle kunna vara
> "att i Sverige stödja Wikimedia Foundations projekt och spridningen fri
> kultur".
>
> Målformuleringen är det jag tror måste till nu för att kunna gå vidare
> och locka fler intresserade, för hur ska folk kunna ta ställning till
> föreningen om de inte vet vad de ska ta ställning till?


Här finns en sammanställning av de olika lokalavdelningarnas mål och syften
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Sverige/Lokalavdelningars_m%C3%A5lformuleringar
Den är relativt snabbt sammanställd och jag kan ha missat en del här och var
(en del sprider formuleringar om mål och syften kors och tvärs genom sina
stadgar) men bör ändå ge en översiktlig bild av vad andra skriver. Enligt
min mening skriver de flesta för långt, snarare än för kort.

En del nämner wikitekniken, och det har även funnits nämnt i några av de
utkast till stadgar som gjorts ("sprida wikikultur" och liknande). Är det
något vi ska ha med? För mig förefaller det helt perifert. Om företag eller
föreningar vill använda en intern wikisajt för sin interna planering är det
inget som Wikimedia Sverige särskilt behöver stödja, tycker jag.

/habj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedia Sverige

Ulf Schyldt-2
Sändlista för svenska Wikipedia <[hidden email]> writes:
>En del nämner wikitekniken, och det har även funnits nämnt i några av de
>utkast till stadgar som gjorts ("sprida wikikultur" och liknande). Är det
>något vi ska ha med? För mig förefaller det helt perifert. Om företag eller
>föreningar vill använda en intern wikisajt för sin interna planering är det
>inget som Wikimedia Sverige särskilt behöver stödja, tycker jag.
>
>/habj

Jag tycker inte heller att det bör vara ett mål för föreningen. Mål är sånt man
aktivt bör arbeta för - och det skulle betyda att man gör åtminstone symboliska
försöka att övertyga företag eller föreningar att använda wiki-teknik.

Men att inte ha med det innebär inget hinder för styrelsen eller någon enskild
inom föreningen att i olika sammanhang medverka och berätta om vad det är. Det
finns ju en överlappning där marknadsföring av wikiteknik och wiki-"kultur" är
ett led i att förankra föreningen och skaffa sig samarbetspartners till
exempel.


/Ulf (sapient)