Wikimedia Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedia Sverige

Lars Aronsson

För dem som inte var närvarande kan jag berätta att lördagens
konstituerande möte för vår svenska nationella lokalförening gick
utmärkt.  Solen sken och vi med den.

Mötet hölls på Naturhistoriska riksmuseet, där IT-strategen Cary
Karp var vår värd; han är även wikipedian. Mötesordförande var
Lage Rahm, som skötte jobbet med den äran.  Snabbare "någon
däremot? jag finner att vi beslutar så" har jag nog inte hört.  
Mötet hade 51 deltagare och 36 (?) medlemmar har redan betalat in
sin avgift.  För 100 kronor blir man medlem till slutet av 2008.

Mötet innehöll inga konstigheter eller kontroverser.  Bara några
mindre ändringar gjordes i texten till de föreslagna stadgarna.
Till föreningens ordförande valdes Lennart Guldbrandsson
(Hannibal).  Protokoll från mötet och annan information finns på

  http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Sweden

Mötet gästades av Delphine Ménard, som är Wikimedia Foundations
samordnare av lokalföreningar (chapters), och hon följde senare på
kvällen med ut och åt en bit mat med ett tiotal svenska
wikipedianer.  Hon verkade mycket nöjd med hur smidigt allting
hade gått.  Jag har hört att hon kom lyckligt tillbaka till Paris.

Vi vet redan att "chapters committee" (Wikimedia Foundations
kommitte för lokalföreningar) gillar stadgeförslaget, så nu väntar
vi bara på att Wikimedia Foundation formellt ska godkänna oss.  
Därefter kan vi äntligen anta namnet Wikimedia Sverige.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se