Wikimedias hackathon i Berlin

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wikimedias hackathon i Berlin

Lars Aronsson
I helgen åker jag till Berlin på Wikimedia Foundations teknikträff,
eller "hackathon" som det kallas. Bland nyheterna som ska presenteras
där är "wikidata", ett utvecklingsprojekt som pågått under våren och
som bekostas av Wikimedia Deutschland.

Är det något som jag bör fråga eller framföra, från den svenska
gemenskapen, när Wikimedias tekniker är samlade?

Vid årsmötet i februari lämnade jag styrelsen för Wikimedia Sverige.
Även om jag ibland skriver artiklar i Wikipedia och inlägg på
Bybrunnen, ägnar jag numera mer tid åt Projekt Runeberg, som har
mer fart än på länge.


--
   Lars Aronsson ([hidden email])
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
   Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wikimedias hackathon i Berlin

Lars Aronsson
Den gångna helgen besökte jag Wikimedia Foundations "hackathon" i
Berlin. Vi var cirka 100 deltagare från 30 länder. Av dessa var jag
den ende från Sverige, Finn Årup Nielsen den ende från Danmark och
John Erling Blad den ende från Norge.

Mötet hölls i en äldre industrilokal, en upprustad tegelbyggnad i
ett halvt nedgånget område intill "Gleisdreieck". Vi satt vid bord
i ett stort rum, med fri mat och fika i ett rum intill och några
mindre rum för föredrag. Deltagarna bodde endera på ett hotell
tvärs över gatan eller i ett vandrarhem några stationer bort längs
tunnelbanan.

John Erling har flyttat till Berlin och arbetar i projektet Wikidata,
som har pågått under våren. Projektet har tre faser, varav den första
och nu pågående handlar om att ersätta de språklänkar, som idag
uppdateras av en armada av robotar, med ett smartare och mer
centraliserat system. Senare kommer en fas som ska centralisera
innehållet i faktarutorna, till exempel städernas folkmängd. Den
tredje fasen ska handla om automatisk framställning av listor, till
exempel över de största städerna. Ännu är inget av detta färdigt att
tas i drift.

Finn, som är forskare i datavetenskap vid Danmarks tekniska universitet,
gjorde analyser av "sentiment" i olika artiklar, vilket betyder att man
undersöker värdeladdningen i ord som används i olika sammanhang.
Han kan t.ex. se att finanskrisen 2008 gjorde att ordet "eurozone"
plötsligt fick övervägande negativa associationer.

Jag fortsatte mitt arbete på räkning av externa länkar i Wikipedia, som
jag hade påbörjat i december. Både mitt och Finns arbete var
enmansprojekt, som inte drog till sig något ytterligare intresse.
För oss bestod värdet av arrangemanget i att träffas och att träffa
andra utvecklare på mötet. Men något större grupparbete av teknisk
art, blev det inte tal om. Så ordet "hackathon" är kanske lite av en
överdrift.

Man inser snabbt att vi bara var tre deltagare från de tre nordiska
länder som ligger närmast Berlin. Av de övriga deltagarna är det
allt fler som man har träffat förr. Nyrekryteringen är låg. Sällskapet
börjar stelna lite i formerna. En växande andel är anställda, den här
gången var det alltså John Erling som gått från amatör till proffs.
Alla tre nordbor var män. Överlag var det bara en handfull kvinnor
bland de hundra deltagarna, och de flesta i någon funktionärsroll.
Det sägs väl att bara 13 % av alla som redigerar Wikipedia är kvinnor,
men teknikmötena når inte ens upp till den andelen.

En funktionärsroll var WMF:s team för att fånga upp historier, som
kan användas som PR under pengainsamlingen. Det var Victor Grigas
och Bryony Jones som skötte det. Jag frågade om de hade fångat
upp någon enda historia, som handlade om Wiktionary, Wikiquotes,
Wikinews eller Wikisource, men svaret var nej.

Till konferensens nyheter hörde att källkoden numera versionshanteras
i Git och att kodgranskning görs i ett tillägg till Git, som heter Gerrit.
Det bjöds på en kort introduktionskurs, som också finns på
http://www.mediawiki.org/wiki/Git/Tutorial

Det förekom också föredrag om optimering av MySQL-frågor och
om kodsäkerhet.


--
   Lars Aronsson ([hidden email])

   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
   Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/