[Wikimediasr-l] Administracija

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Administracija

Filip Maljković
Nakon razgovora o predlogu Administracije, otvoreno je glasanje koje
traje u narednih nedelju dana. Glasati mogu svi koji imaju otvoren nalog
(u skladu sa sadasnjom politikom u vezi sa glasanjem), a glasanje se
vrsi na strani
http://sr.wikipedia.org/wiki/Vikipedija:Glasanje/Administracija

Hvala,
Filip
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l