[Wikimediasr-l] CC 10 & CC Serbia 5 - Viki voli nauku (Wiki Loves Science) - performans - najava i poziv (22.12.2012)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] CC 10 & CC Serbia 5 - Viki voli nauku (Wiki Loves Science) - performans - najava i poziv (22.12.2012)

Nena Antic-2


VIKIMEDIJA SRBIJE

VIKI VOLI NAUKU

WIKIMEDIA SERBIA

WIKI LOVES SCIENCE

10 godina Creative Commons

5 godina Creative Commons Srbijedigitalni cc viki performans


viki

voli

n a u k u

Dom omladine Beograd

galerija

22. decembar 2012.

18.00-20.00

Cultural Center Dom omladine Belgrade

gallery

wiki

loves

s c i e n c e


fokus

http://rs.wikimedia.org/wiki/Viki_voli_nauku/vvn

program

http://rs.wikimedia.org/wiki/Viki_voli_nauku/program

ulaz

s l o b o d a n

Viki voli nauku – info: http://rs.wikimedia.org/wiki/Viki_voli_nauku

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l