[Wikimediasr-l] Fwd: Open Wiki GLAM of Serbia konferencija u Beogradu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Fwd: Open Wiki GLAM of Serbia konferencija u Beogradu

Filip Maljković
Za one koji nisu videli... Obavestenje koje je islo (mahom) novinarima pre nedelju dana.

F

-------- Original Message --------
Subject: Open Wiki GLAM of Serbia konferencija u Beogradu
Date: Tue, 17 Jan 2012 01:09:37 +0100
From: Filip Maljkovic [hidden email]
To: [hidden email]


15. januara 2011. godine, širom sveta je obeleženo 11 godina postojanja Vikipedije, jednog od najvećih kolaborativnih svetskih projekata, koji okuplja milione ljudi. Vikipedija postoji na 280 jezika i sadrži preko 20 miliona članaka.

Ovom prilikom želeli bismo da sa Vama podelimo vest da će se 24. februara u Beogradu održati velika konferencija posvećena srpskoj kulturnoj i istorijskoj baštini i zaštiti intelektualne svojine i autorskih prava na internetu. U prilogu se nalazi pozivnica za konferenciju Open Wiki GLAM of Serbia, na koju ste pozvani.

Ako želite da učestvujete na konferenciji kao GLAM institucija*, molimo Vas popunite ovaj formular: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZUZGJrN1h2SEY0dUtlY1ZLX09uOVE6MQ

Ako želite da učestvujete na konferenciji u svojstvu medija, molimo Vas popunite ovaj formular: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlBb2d6MTZTSlUyTTJ4bUZVMnBQQkE6MQ

Za više informacija o ovom događaju, pogledajte naš sajt: http://glam.wikimedia.rs/

* GLAM je skraćenica za Galleries, Libraries, Archives & Museums

Filip Maljković,
Potpredsednik

Mile Kiš,
Generalni sekretar

Vikimedija Srbije

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Pozivnica GLAM.pdf (132K) Download Attachment