[Wikimediasr-l] Fwd: Poziv na konferenciju za novinare, 12. oktobar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Wikimediasr-l] Fwd: Poziv na konferenciju za novinare, 12. oktobar

Filip Maljković
Prosleđujem poziv na konferenciju za novinare, koji je poslat medijima.

Pozdrav,
Filip


-------- Original Message --------
Subject: Poziv na konferenciju za novinare, 12. oktobar
Date: Wed, 10 Oct 2012 07:48:00 +0200
From: Filip Maljkovic [hidden email]
Reply-To: Wikipedia Info Team [hidden email]
To: [hidden email]


Poštovani,

U prilogu Vam šaljemo poziv za konferenciju za novinare u organizaciji 
Vikimedije Srbije.

Molimo Vas da svojim prisustvom podržite najavljeni događaj.

Srdačan pozdrav,
Filip Maljković


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

Vikimedija Srbije - Poziv za medije.pdf (108K) Download Attachment